The methods of determination of settlement’s electricity self-sufficiency The Települési villamos energia önellátás meghatározásának módszerei

Fájlok
Dátum
Szerzők
Kulcsár, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The Idea of the Energy Change became in available proximity with the technological development. The change from the fossil energy to the renewable energy sources is a question of the territorial extension’s question now, so the change is available on settlement, regional, or global level. This study analyses the method of those settlement systems, which achieved the 100% renewable energy systems. It categorizes the methods which lead to the all renewable energy supply based system and the current study examines the self-sufficiency level of the Hungarian settlements through the international organizations and case studies and applying its own methods.
A technológiai fejlődéssel elérhető közelségbe került az energiaváltás gondolata. Az átállás a fosszilis energiahordozókról a megújuló energiaforrásokra jelenleg területi kiterjedés kérdése, vagyis települési regionális vagy globális szinten érhető el. Jelen tanulmány, a települési szinten megvalósított 100%-ig megújuló forrásokra támaszkodó rendszerek módszertanát vizsgálja. A nemzetközi szervezeteken és esettanulmányokon keresztül rendszerezi a teljes megújuló alapú energiaellátáshoz vezető út módszereit, valamint vizsgálja meg ez alapján a magyarországi településállomány önellátottsági szintjét, sajátos módszereket alkalmazva.
Kulcsszavak
Forrás