Az illegális migráció és az olasz maffia

Dátum
Szerzők
Gólya, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom hipotézise, hogy a 2015-ben Európát elérő menekülthullám, valamint az, ahogyan ezt az olasz kormány megpróbálta kezelni, új lehetőségeket nyitott az olasz maffia számára. Olaszország rendkívül erős migrációs nyomásnak volt kitéve. A dolgozatomban először ennek okait fogom megvizsgálni. Bemutatom az Olaszország felé irányuló migráció fontosabb jellemzőit és az erre adott politikai válaszlépéseket. Ezután megvizsgálom, hogy az illegális bevándorlás hogyan és milyen mértékben hatott az olasz szervezett bűnözés tevékenységére. A kutatásom célja, hogy bebizonyítsam, hogy a bevándorlók számszerű növekedése, az olasz bevándorláspolitika szigorítása új lehetőségeket teremtett a maffia számára ahhoz, hogy bűncselekményekkel tovább erősödjön. A szervezett bűnözéssel foglakozó csoportok a bűncselekményekből származó bevételeiket gyakran üzleti tevékenységekbe fektetik. Dolgozatomban bemutatom, hogy az olasz maffia hogyan volt képes kihasználni a migráció által kínált illegális piaci lehetőségeket, és a bevándorlók illegális behozatalával, iratok hamisításával, az olasz állam által a bevándorlóknak adott juttatások és támogatások megszerzésével rendkívül nagy profitra tudott szert tenni. Másodlagos adatok, források felhasználásával szeretném bemutatni, hogy a szervezet hogyan fordította embercsempészetté, identitáscsalássá, személyazonosság-lopássá, vagy prostitúciós üzletággá a bevándorlást.
Leírás
Kulcsszavak
migráció, illegális migráció, Olaszország, maffia
Forrás