Az eltérő életkorból adódó munkahelyi kommunikációs elvárások

Dátum
2011-06-06T06:34:19Z
Szerzők
Kozák, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájának kiválasztása során fontos szempont volt számomra, hogy egy aktuális probléma elemzésére irányuljon. A vezetéstudománynak a munkahelyi kommunikációval foglalkozó, bővülő nemzetközi és haza szakirodalma jelzi a szervezeti kommunikáció témájának időszerűségét és jelentőségét, emellett a társadalomtudományi kutatások is egyre többet foglalkoznak a generációs különbségekkel. Dolgozatomban egy amerikai és egy magyarországi profitorientált szervezet különböző életkorú munkavállalóinak kommunikációs szokásait és igényeit mértem fel, és a kapott eredményeket vezetői mélyinterjúkkal és esettanulmányokkal egészítettem ki. Igyekeztem célirányosan és elemző módon feltárni az egyes generációk közötti kommunikációs különbségeket, kitérni azok szervezeti hatásaira, és megvalósítható javaslatokat tenni az eltérésekből adódó elvárásoknak a vezetői tevékenységben történő érvényesítéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
szervezeti kommunikáció, vezetés, eltérő generációk
Forrás