Alifás és aromás izocianátok jellemző kinetikai eredményei a szakirodalomban

Dátum
Szerzők
Eördögh, Gyula Róbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az alifás, aromás és benzil-típusú izocianátok azonos körülmények között kapott kinetikai eredményeit hasonlítottam össze. Különböző szakirodalmakat felhasználva vizsgáltam a diizocianátok –NCO csoportjai közötti sebességi állandók eltérését, első-, másod- és harmadrendű alkoholok hatását a reakció sebességére. Eltérő katalizátor koncentrációk jelenlétében tanulmányoztam a sebességi állandók változásának nagyságát, valamint annak módját. A kutatómunkám célja az alifás (1,6-HDI és 4,4’-HMDI), az aromás (2,6-TDI, 2,4-MDI, 4,4’-MDI) és benzil-típusú (1,3-XDI) izocianátok kinetikai vizsgálatainak összegzése volt.
Leírás
Kulcsszavak
izocianát, kinetika, aromás, alifás, sebességi állandó, poliuretán
Forrás