Az Európai Unió külkapcsolatai különös tekintettel a Közös kül- és biztonságpolitikára

Dátum
2010-02-02T09:21:01Z
Szerzők
Kavaleczné Komolai, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban kitérek a külpolitika gyakorlati alkalmazásaira, illetve a válságkezelő műveletekre, majd a biztonságpolitika kapcsán felmerülő témára, a terrorizmus elleni küzdelemre, ezzel kapcsolatban pedig az EU és a NATO kapcsolatára, egymáshoz való viszonyára.
Leírás
Kulcsszavak
biztonságpolitika, külkapcsolatok
Forrás