Érzelmi intelligencia, Sportmotiváció és Optimális élmény a kézilabdában

Dátum
Szerzők
Hruska, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatásom témája az Érzelmi intelligencia, a Sportmotiváció valamint a Flow-élmény jelenségének vizsgálata versenyszerűen kézilabdázó személyek körében. Vizsgálatom célja, hogy kiderítsem, hogy a fent említett három tényező milyen mértékben van jelen egy-egy játékosnál, milyen összefüggések figyelhetőek meg az egyes tényezők között illetve, hogy érvényesülnek-e nemek és különböző osztályok közötti különbségek. A vizsgálati személyek egy négy részből álló kérdőívcsomagot töltöttek ki online amelynek első része általános adatokra kérdezett rá, ezt követte a Schutte és mts. által kidolgozott Schutte-féle Önbeszámolós Kérdőív (SSRI) az érzelmi intelligencia mérésére, majd a Pelletier és mts. által létrehozott Spot Motivációs Skála (SMS-28) és végül az Oláh Attila és mts. által létrehozott Flow Kérdőív . A hipotéziseim többsége - ha nem is mind szignifikáns mértékben - beigazolódott.
Leírás
Kulcsszavak
Érzelmi intelligencia, Sportmotiváció, Optimális élmény
Forrás