A csalás a büntetőjogban

Dátum
Szerzők
Szabó, Emese
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban az egyik leggyakrabban előforduló vagyon elleni bűncselekményi formát, a csalást fogom elemezni büntetőjogi szempontból. Ehhez felhasználom a jelenleg hatályos jogszabályokat és a témába vágó szakirodalmat. Ennek során először ismertetni fogom a csalás megítélését a magyar jogrendben a kezdetektől napjainkig. Külön kitérek az 1978. IV. törvénynek a csalást szabályozó tényállásaira, hiszen így tudom majd a későbbiekben összevetni a jelenleg hatályos szabályokkal. Röviden összefoglalom az új törvény megalkotásának jogi és társadalmi szükségességét, a kodifikáció során figyelembe vett fontosabb szempontokat, érveket és ellenérveket az egyes jogintézmények alkalmazása kapcsán. Ezután a csalás, mint törvényi tényállás elemeit veszem górcső alá, és igyekszem egy átfogó képet teremteni ahhoz, hogy a csalás, a gazdasági csalás és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást részletezni tudjam.
Leírás
Kulcsszavak
csalás, büntetőjog
Forrás