Poliuretán-polikaprolakton alakemlékező polimerek mechanikai vizsgálata

Dátum
2014-05-13T09:07:17Z
Szerzők
Baczó, Borbála
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során különböző alakmemória tulajdonságokkal rendelkező polikaprolakton alapú poliuretán blokk kopolimer fóliákkal dolgoztam. A fóliákból próbatesteket vágtam ki és azok szilárdsági jellemzőit (szakítószilárdság, rugalmassági modulus, szakadási nyúlás, keménység) vizsgáltam. A kísérlet során 2 fólia sorozat szakító vizsgálatát végeztem el, majd értékeltem a kapott eredményeket.
Leírás
Kulcsszavak
poliuretán, polikaprolakton
Forrás