A Tokaj-Oremus Kft. és a Fitomark-94 Kft. adózásának összehasonlítása 2005-2008 között

Dátum
2009-08-06T08:22:37Z
Szerzők
Tóth, Nikoletta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A legfőbb célkitűzése a diplomadolgozatomnak az volt, hogy rávilágítsak arra, hogy a különböző levonások milyen mértékben sújtják a mezőgazdasági vállalkozásokat és, hogy az adók és a járulékok milyen mértékben befolyásolják egy vállalat működőképességét. Az általam vizsgált két vállalat mezőgazdasági tevékenységet folytat Tokaj-Hegyalján. A mezőgazdasági tevékenységen belül szőlő feldolgozással, borászattal foglalkoznak. A Tokaj-Oremus Kft. szőlész-borász tevékenységet végez, míg a Fitomark-94 szőlő, gyümölcs feldolgozó és értékesítő Kft. Fontos a vállalkozások tekintetében, hogy a beszámolójukat precízen a valóságnak megfelelően készítsék el. A kötelezően elkészített beszámolók elsődleges célja, hogy a piac szereplői részére, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, valamint ezek változásáról, a megbízható, valós összkép kialakításához információt szolgáltasson.
Leírás
Kulcsszavak
adó, adótörvény, pénzügyi elemzés
Forrás