Serdülőkori szuicidium a szociális háttér tükrében

Dátum
2013-05-03T17:19:41Z
Szerzők
Koncz, Karola
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a serdülőkori fokozott szuicid rizikómagatartás kérdésével foglalkozom. Egy adott intézmény keretében vizsgálok serdülőkorú fiatalokat egyrészről a depresszió, a drogproblémák, szuicid attitűdök és segítségkérő magatartás dimenzióiban. A vizsgálat ugyanakkor egy összehasonlító elemzés is az adott minta szociális hátterét figyelembe véve.
Leírás
Kulcsszavak
serdülő, öngyilkosság, önsértés, hátrányos helyzet
Forrás