A csalás - mint az egyik legelterjedtebb vagyon elleni - bűncselekmény bizonyíthatósága

Dátum
Szerzők
Mucsi, Hajnalka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a csalás múltjával, jelenével, érintőlegesen a jövőjével kívánok foglalkozni, hiszen ez a bűncselekmény is olyan jellegű, mely az adott kor társadalmi-gazdasági rendszerével egymástól való függésben áll és a technika fejlődése is hatással van ezáltal az újabb és újabb szabályozási igényre. A jogtörténeti fejlődés felvázolása nélkülözhetetlen, hogy e tükrön keresztül szemléljük az adott korszakra jellemző bírói gyakorlatot, amin át eljutunk a jelenleg hatályos szabályozáshoz, különös kitekintéssel a bizonyítási eljárás nehézségeinek feltárásához.
Leírás
Kulcsszavak
csalás, bizonyíthatóság, vagyon elleni bűncselekmény
Forrás