A Teva Gyógyszergyár Zrt. raktározási tevékenységének bemutatása, folyamatainak elemzése, produktivitásnövelésének vizsgáláta

Dátum
Szerzők
Szendi, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozat célja bemutatni a Teva Gyógyszergyár Zrt. Alapanyaggyártó Igazgatóság struktúrájába tartozó raktárak működését, feltárni a működésben rejlő szűkkeresztmetszeteket és javaslatot tenni a lehetséges fejlesztésekre. A bevezetésben ismertetésre került a témaválasztás indoka, a dolgozat felépítése, valamint a feltett célkitűzések. A szakirodalmi áttekintés fejezetben a szakirodalom azon részei kerültek ismertetésre, amely részek megalapozzák a vizsgált területeket. Az anyag és módszer fejezetben a vizsgálati módszerek, a dolgozat elkészítésének folyamata, valamint a vizsgálat helye került bemutatásra. A következő fejezetben a raktárakban végrehajtott kutatások, a készített mélyinterjúk összegzett eredménye kerültek ismertetésre. Az utolsó fejezetben a célkitűzések eredményei, majd a lehetséges fejlesztési javaslatok kerültek bemutatásra.
Leírás
Kulcsszavak
Teva, raktár, raktározás
Forrás