Raktárgazdálkodás és technológia az RR Donnelley Magyarország Kft. gyáregységében

Dátum
Szerzők
Bodnár, Izabell
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A rohamos fejlődésnek és a globalizációnak köszönhetően világunk felgyorsult, ahol a mennyiért? a mikorra? és a honnan? szerepe felértékelődött. A vállalatok életében ezek a meghatározó kulcskérdések ahhoz, hogy sikeresek lehessenek a piacon. De hogyan is érhetjük el mindezt? A versenytársakkal és termékeikkel szemben, valamint az egyre nagyobb és szélesebb körű fogyasztói igények kielégítése érdekében a nagyvállalatoknak kapacitásaik optimális kihasználása mellett a költséghatékonyságra kell koncentrálniuk ahhoz, hogy versenyképesek lehessenek vagy maradhassanak a piacon. Egy terméknek a vevői igény felmerülésétől egészen a fogyasztóhoz – több esetben igen hosszú úton – való sikeres eljutásáért az ellátási láncok felelnek. Különösen a multinacionális cégek esetében az ellátásilánc területén belül az egyes logisztikai folyamatok töltenek be a költséghatékonyság szempontjából kulcsfontosságú szerepet. Gondolhatunk itt például a beszerzésre, a raktárgazdálkodásra, a szállítmányozásra, a disztribúcióra vagy a termeléstervezésre. Ezek a folyamatok egy nagyvállalat egészében komoly feladatot jelentenek, melyek a versenyképesség szempontjából folyamatos fejlesztést igényelnek. A diplomadolgozatom témájaként a logisztikai folyamatokon belül a raktárgazdálkodás helyzetét mutatom be egy nagy múltú multinacionális cég keretein belül, az RR Donnelley Magyarország Kft. debreceni gyáregységében. A szüntelenül működő, főként nyomdaipari tevékenységgel foglalkozó cég számos külföldi partnerrel rendelkezik mind a beszállítói, mind a megrendelői oldalon, ezáltal a raktárgazdálkodásnak kiemelt a jelentősége a kiszolgálás terén. Az adatgyűjtés szempontjából azért ezt a céget választottam, mert itt végeztem a szakmai gyakorlatomat logisztikai, beszerzési és termeléstervezési gyakornokként, így széleskörű betekintést nyerhettem a logisztikai folyamatok komplex rendszerébe. A tanulmányaim során megszerzett elméleti ismereteim gyakorlatban történő megvalósulását figyelhettem meg egy globális hálózaton keresztül, ami nagyban hozzájárult a szakmai fejlődésemhez és kifejezetten örülök, hogy egy ilyen nagyszerű csapatban szerezhettem értékes és releváns tapasztalatokat. A szakmai gyakorlatom során beszerzési gyakornokként a munkakörből kifolyólag a raktári folyamatok nyomonkövetése rendszeres feladat volt, melyek végzése közben egyre jobban érdekelni kezdett a raktár szerepe, tevékenységei és működésének hatékonysága, így adott volt a dolgozatom témaválasztása. A kutatásom célja, hogy megismerjem a vállalat raktárgazdálkodásának hatékonyságát, teljesítményét, illetve annak kapacitásait. Az elsődleges kérdésem, hogy milyen kondíciókkal rendelkezik a raktár, milyen opciók merülhetnek fel a jobb kapacitáskihasználás elérésére. A feltevésem ezzel kapcsolatban pozitív, hiszen eddigi beszerzői tapasztalataimat tekintve nem merült fel probléma a gyakorlatom alatt egyszer sem. Másik célkitűzésem, a rendelkezésre álló eszközök, eszközrendszerek és eljárások feltérképezése, valamint különböző módszerek és mutatószámok segítségével a raktár működésének megvizsgálása a fejlesztési és javítási lehetőségek feltárásának érdekében. Mindeközben arra szeretnék választ kapni, hogy a gyárüzem elbírja-e az eddigi prognózisok alapján folyamatosan növekvő termelési ütemet és az ezzel járó készletnövekedést, vagy szükséges-e a raktár bővítése. A kutatás harmadik célkitűzéseként az egyes tevékenységek vizsgálata során tervezem feltárni, hogy az adott folyamatokban és alkalmazott eljárásokban, rendszerekben, hogyan lehetne fokozni a hatékonyságot és kiküszöbölni a hibákat. Ezzel kapcsolatban a hipotézisem az, hogy egyes területeken, illetve folyamatokban a fejlesztések szükségesek lehetnek. A kutatási eredményeimmel, valamint javaslataimmal a raktár eredményesebb működéséhez szeretnék hozzájárulni. A kapott eredmények által az RR Donnelley Magyarország Kft. számára a problémákra való rávilágítás, valamint a gyakorlatban is hasznosítható megoldási lehetőségek felvetése a célom.
Leírás
Kulcsszavak
raktárgazdálkodás, raktár, kapacitáskihasználás
Forrás