A szelektív hulladékgyűjtés szerepe a fenntartható fejlődésben

Dátum
2012-04-12T09:52:50Z
Szerzők
Ragány, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom a szelektív hulladékgyűjtés szerepéről, fontosságáról szól, a fenntartható fejlődés követelményeit figyelembe véve. Dolgozatom célja volt megismertetni a fenntartható fejlődés fogalmának kialakulását, alapelveit. Továbbá az Európai Unió és Magyarország hozzáállását a fenntartható fejlődés alapvető értékeihez, elérendő céljaihoz. Kifejtettem a hulladék kialakulásának történetét, ezek csoportosítását, osztályozását, valamint a hulladékgazdálkodás fogalmát, az Európai Unió hulladékgazdálkodásának alapelveit, stratégiáját. Dolgozatom legfőbb célja volt megismerni az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft-t és szolgáltatásait, továbbá az általuk működtetett szelektív hulladékgyűjtés nagyságát, jelentőségét és eredményességét egyaránt.
Leírás
Kulcsszavak
szelektív hulladékgyűjtés
Forrás