A gyógyulás nyomában

Dátum
2014-05-16T09:33:01Z
Szerzők
Geng, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom „A gyógyulás nyomában” címet kapta. A dolgozatomban a szenvedélybetegek gyógyulási lehetőségeivel foglalkozom. A választott célcsoportom az intravénás szerhasználók. Ebben a témakörben megvizsgálom az egyes fogalmakat, amelyek alapvetően hozzátársulnak a szenvedélybetegséghez. Drog, kábítószer stb. Később magával a függőséggel foglalkozom. Bemutatom a függő gondolkodást. A felépülés lehetőségeit. A második fejezetben a kezelőrendszert és általános jellemzőit írom le. Módszertani szempontból két modell is olvasható. A Minnesota és a Portage. A két modell fontossága a gyógyulás tekintetében a Rehabilitációs Intézmények központi egysége. Ezt követően foglalkozom azzal, hogy mi jutatta el az egyént a drogozásig illetve milyen tényezők befolyásolják a használatot. A harmadik részben saját élmény alapján mutatom be a kezelő rendszert. A kutatásom alapvetőn saját tapasztalatok feldolgozása. A szakdolgozat sajátossága, hogy se nem interjúval, se nem kérdőívvel vagy olyan kutatással mutatom be a gyógyulás lehetőségét, ami alapvetően papírformát követel, hanem saját élményű feldolgozó írásról beszélek. A saját élmény azért szokatlan és újfajta kutatási módszer, mert megköveteli az írótól az őszinteséget. Számomra ez a kutatási forma volt a legkedvezőbb. Ezért a dolgozatom sikeressége az átélt és megélt élményeim függvénye
Leírás
Kulcsszavak
függő, 12 lépés
Forrás