Hogyan konstruáljunk ellenséget?

Dátum
Szerzők
Horgász, Imre László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ebben a dolgozatban arra szeretnék rávilágítani, hogy a történelem folyamán megjelent ellenségkonstrukciók, eszköztárukat és céljaikat tekintve nagyban hasonlítanak a jelen kor ellenségkonstruációira, amit a náci propaganda bizonyos elemein keresztül szeretnék szemléltetni és elemezni. A nyelvi szinten történő ellenségkonstruálás működőképességét a Mein Kampf kiragadott részeinek elemzésével szeretném bizonyítani. Dolgozatom további fejezeteiben a náci propagandaplakátokat és karikatúrákat elemzem. Azért tartom fontosnak, hogy ne csak a diszkurzív ellenséggel foglalkozzunk, mert így átfogóbb képet kaphatunk az ellenségkonstrukció mechanizmusairól. A plakátok és karikatúrák számtalan olyan kifejezőeszközt hordoznak magukban, amelyek elengedhetetlenek az ellenségkonstruálás szempontjából. Ilyen eszközök a metaforák, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy az ellenséget képként jelenítsék meg.
Leírás
Kulcsszavak
ellenség, konstruálás, propaganda
Forrás