Autizmus az iskolában

Dátum
Szerzők
Karmacsi, Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témáját az adta, hogy 11 éves húgom autista spektrum zavarral él együtt. Így mindig érdekelt, hogy más családok életét hogyan befolyásolja az, hogy autista gyermeket nevelnek, számukra mik azok a tényezők, amelyek leginkább nehézségeket jelentenek a mindennapi életben, ezeket hogyan tudják megoldani. A téma aktualitását fokozza, hogy Magyarországot és egyéb országokat tekintve is ugrásszerűen megnőtt az autizmus spektrum zavarral élők száma, ezért kikerülhetetlen, hogy a munka vagy mindennapi élet során autista személlyel találkozzon az ember, és talán empatikusabb tud lenni velük a társadalom, ha az emberek megértik ezt az állapotot és annak sajátosságait. Kutatási eredmények szerint az integráció egyik legfőbb akadálya a társadalom tagjainak negatív attitűdje. Ezekre a problémákra az elmúlt 10-15 évben voltak törekvések, számos érdekvédelmi jogszabály született és egyre nagyobb teret kap az integráció. Azonban a társadalom még gyakran elzárkózik a fogyatékossággal élő gyermektől és családjaiktól. Mivel dolgozatom fő témája az autizmus, illetve az integrált nevelés, ezért fontosnak tartom, hogy dolgozatomat az autizmussal és integrációval járó alapfogalmaktól kezdve tételesen felépítve írjam meg egészen az ezzel járó lehetőségekről, tapasztalatokról. Hiszen a témám végére egy olyan átfogó, és jól eligazodó iratot szeretnék átadni, amely nemcsak az oktatásban dolgozók, de egy kívülállónak is hasznos és érthető képet nyújt.
Leírás
Kulcsszavak
autizmus, integráció, attitűd
Forrás