Zöld fesztiválok

Dátum
Szerzők
Szász, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomhoz mindenképp olyan témát szerettem volna választani, ami közel áll hozzám. A rendezvény és fesztiválszervezéssel kapcsolatos érdeklődésem egészen gimnazista koromig vezethető vissza, a környezettudatosság pedig szintén olyan terület, ami kiemelten foglalkoztat. A téma aktualitása vitathatatlan, hiszen napjainkban egyre nagyobb figyelmet fordítanak a környezettudatosságra a civilek, bizonyos vállalkozások és a törvényhozók is. Kutatásom célja volt, hogy megismerjem a fesztiválok környezeti hatásait, a zöld fesztiválok szervezésének módját, továbbá, hogy feltérképezzem, hogy Magyarország mennyire fejlett a környezettudatos rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Hazai és külföldi szakirodalmak alapján tártam fel a kutatásomhoz szükséges fogalmi hátteret, majd a későbbiekben a fesztiválok társadalmi, kulturális és gazdasági hatásait. Ezután tértem rá a fesztiválok környezeti hatásaira, majd a zöld fesztiválokra és az azokkal kapcsolatos szabályokra, elvárásokra. Sok energiát fordítottam az olyan hazai kutatások bemutatására melyek saját munkám szempontjából relevánsak, majd külföldi kutatások segítségével bemutattam a nemzetközi színteret is. A hazai és külföldi tanulmányok segítségével állítottam össze hipotéziseimet. Mind a szervezői, mind a fogyasztói oldal attitűdjeit vizsgálni szándékoztam, így kutatásom során kvantitatív és kvalitatív módszert egyaránt alkalmaztam. A fogyasztói magatartás megismerése és a nagy mennyiségű adatfelvétel érdekében kérdőíves vizsgálatot végeztem, melyre összesen 130 kitöltés érkezett. A kérdőívem a demográfiai kérdéseket követően a fesztiválok és a környezettudatosság kapcsolatára vonatkozó kérdéseket tartalmazott. A szolgáltató oldal attitűdjeinek megismerése érdekében kutatásomhoz 5 olyan fesztivál és rendezvényszervező szakemberrel készítettem interjút, akik számára nem volt idegen a környezettudatosság témája. 15 interjúkérdést állítottam össze, az interjúalanyok nevét nem szerepeltettem kutatásom során, ezzel biztosítva anonimitásukat.
Leírás
Kulcsszavak
fesztiválkutatás, zöld fesztivál, környezettudatos
Forrás