Az iskolai agresszió formáinak megjelenése sajátos nevelési igényű diákok körében

Dátum
Szerzők
Dankó, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat azt kutatja, milyen mértékben része a szakiskolás diákok életének a bántalmazás valamelyik formája. A kutatás elsősorban az áldozati szerepkör helyzetét vizsgálja, a bűnelkövetőkre kevesebb hangsúlyt helyez. Részletesen kitér az áldozatokat veszélyeztető devianciák bemutatására. A vizsgálat tárgya a gyakori bántalmazó viselkedés hatása azokra a tanulókra, akik a bántalmazás elszenvedői, és akikről feltételezzük, hogy maguktól nem folyamodtak volna erőszakhoz. A kutatás 14 év fölötti korosztályba tartozó sajátos nevelési igényű szakiskolások válaszát vizsgálja.
Leírás
Kulcsszavak
agresszió, cyberbullying, bántalmazás, iskolai agresszió
Forrás