A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban

Dátum
Szerzők
Tóth, Réka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a drámapedagógia a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban való alkalmazási lehetőségeiről szól. A téma három olyan terület közös metszetét vizsgálja, amelyek külön-külön már egyre növekvő mennyiségű szakirodalommal rendelkeznek, de ezek "találkozási pontjáról" még csekély írás található. Ez a három terület a következő: kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztés, drámapedagógia alkalmazása óvodás korú gyermekekkel, és a drámapedagógia alkalmazása idegennyelv-oktatás során. A dolgozat a feldolgozott szakirodalmon és kérdőíves kutatáson keresztül bizonyítani kívánja, hogy ennek az oktatási módszernek van létjogosultsága, mert egyrészt tanulásra motiváló erővel bír, másrészt sokoldalúan fejleszti a gyermekeket, nyelvfejlődés és olyan egyéb területeken mint az érzelmi intelligencia, kreativitás, problémamegoldás, szociális készségek, önbizalom. Sok idegennyelv pedagógus már most is használja (akár tudatosan, akár ösztönösen) a drámajátékokat, és további érdeklődéssel fordulnak az egyéb megvalósítások iránt. A dolgozat foglalkozik továbbá egy jelenleg 38 országban sikeresen működő franchise nyelviskolarendszer, a Helen Doron Early English (HDEE) nyelviskolák drámával kapcsolatos tevékenységeivel és az ebben a rendszerben dolgozó tanárok drámapedagógiai tevékenységeit hasonlítja össze az egyéb környezetben dolgozó nyelvtanárokkal.
Leírás
Kulcsszavak
kora gyermekkor, drámapedagógia, idegennyelv-oktatás, Helen Doron-módszer
Forrás