Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények, különös tekintettel a rablás, zsarolás, kifosztás, jármű önkényes elvétele elméleti és gyakorlati kérdéseire

Dátum
Szerzők
Potornai, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban először a vagyon elleni bűncselekmények büntethetőségéhez vezető folyamatot, történeti előzményeket vázolom fel. Ezt követően szükségszerűnek találom a téma megértésének megalapozása érdekében néhány polgári jogi, azon belül is dologi jogi fogalom megmagyarázását. Ezután az érintett bűncselekmények közös elemeinek feltárásával, majd pedig az egyes tényállási elemek speciális jellemzőivel, a tényállási elemek elemzésével kívánom bemutatni a jelen dolgozat alapjául szolgáló bűncselekményeket. Ezt követően a halmazati és elhatárolási kérdésekkel foglalkozok, ami miatt elsősorban is erre a témára esett a választásom, ugyanis számos részlet, összefüggés, momentum szükséges ahhoz, hogy a helyes megoldást megtaláljuk. Ezen kérdéskör megállapításához számtalan gyakorlati példát, ítéletet, bírósági határozatot, jogegységi határozatot használtam fel annak érdekében, hogy minél jobban el tudjuk határolni az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények csoportjába tartozó tényállásokat. Továbbá szakdolgozatom során bemutatott bűncselekményeket statisztikai adatok segítségével is igyekszem szemléltetni, ugyanis ezen bűncselekmények vonatkozásában évről- évre változásokat tapasztalhatunk mind a bűncselekmények számát, mind az elkövetések országon belüli előfordulásukat tekintve.
Leírás
Kulcsszavak
Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények, rablás, kifosztás, zsarolás
Forrás