Rendőrnők defeminizációja - személyiségvonás vagy kulturális hatás

Dátum
Szerzők
Győri, Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Bár a mai társadalom sokat fejlődött a foglalkozási egalitarizmus elérése irányában, a bűnüldöző nők nehézségekbe ütköznek az erősen maszkulin rendőri kultúra miatt. Egyes kutatások azt sugallják, hogy a női munkatársak elfogadása egyfajta defeminizációs folyamatot igényel a nők részéről. Vizsgálatom tárgya a rendőrszemélyiség, ezen belül a rendőrnők személyiségének kutatása, az eltöltött szolgálati idővel arányban a személyiségjegyeik megváltoznak-e. Amennyiben igen, ennek oki háttere lehet-e az, hogy a női munkatársak elfogadása egyfajta defeminizációs folyamatot igényel – a nőket érintő pszeudomaszkulin tulajdonságok felruházásával.
Leírás
Kulcsszavak
defeminizáció, rendőrség, Big Five
Forrás