Szervezeti struktúra változása a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium intézményeiben

Dátum
2012-03-24T07:02:29Z
Szerzők
Csernyi, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a munkahelyemen, a Tiszántúli Református Egyházkerületben és Debreceni Református Kollégiumban történt integrálódási folyamatot vizsgálom. Konkrétan két intézményének, a Református Hittudományi Egyetemnek és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolának egybeolvadásáról lesz szó, pontosabban a Főiskola integrálódásáról az Egyetem struktúrájába.Dolgozatom első részében egy rövid áttekintést adok a Tiszántúli Református Egyházkerületről és a Debreceni Református Kollégiumról, amelynek bemutatása véleményem szerint azért szükséges, mert az általam bemutatott két intézmény fenntartójáról van szó. Az Egyházkerületi Tanács döntésének értelmében került sor magára az integrációra, tehát egy rövid jellemzés elengedhetetlen a téma elemzéséhez. Ebben a részben az Egyházkerület intézményeivel is foglalkozom, azokhoz kapcsolódóan előtérbe helyezve a státuszokat. Az intézmények bemutatása után a tanulmányaim során elsajátított szervezeti struktúraváltozás általános jellemzőit ismertetem Dobák Miklós és Mintzberg elméleteinek segítségével. Először az alapvető strukturális jellemzőket veszem górcső alá kivetítve az intézményre, majd a szervezeti alapformák bemutatása és jellemzői következnek. A dolgozat végén pedig a folyamat jelenlegi eredményeiről és az esetleges jövőbeli célkitűzésekről esik majd szó. Ugyanis a folyamat nem zárult le, a vezetőségnek vannak tervei, ötletei a későbbiekre nézve.
Leírás
Kulcsszavak
integráció, DRHE-KFRTKF
Forrás