A közjegyzők jogállása és feladatai, különös tekintettel a hagyatéki eljárásra

Dátum
Szerzők
Szabó, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a közjegyzői tevékenység bemutatását választottam, és a rövid történeti áttekintés során a közjegyzői tevékenység mai helyzetének megítélését is bemutatva igyekszem ismertetni e jogi pálya jellemzőit és a közjegyzők nem peres eljárásait, kiemelten a hagyatéki eljárást. A hagyatéki eljárás a közjegyző eljárásai közül, talán a leggyakoribb eljárási tevékenységnek számít.Szeretnék kitérni arra, hogy mitől is egyedi a többi nemperes eljáráshoz képest.
Leírás
Kulcsszavak
hagyatéki eljárás, közjegyzői nemperes eljárások
Forrás