Ektomikorrhizás kapcsolatok ökológiai vizsgálatai: módszerek, környezeti manipulációk, és invazív fajok hatásai

dc.contributor.advisorTóth, János Attila
dc.contributor.authorTóth, Beáta
dc.contributor.departmentJuhász-Nagy Pál doktori iskolahu
dc.contributor.submitterdepDE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar --
dc.date.accessioned2013-09-04T12:13:25Z
dc.date.available2013-09-04T12:13:25Z
dc.date.created2013hu_HU
dc.date.defended2013-09-20
dc.date.issued2013-09-04T12:13:25Z
dc.description.abstractA nagygomba termőtestek biomassza becslésének új módszere Egyszerűen kivitelezhető, nem destruktív, de igen informatív termőtesten alapuló biomassza becslési módszert dolgoztunk ki. Kimutattuk, hogy az általunk javasolt Kalapterület index (irodalmi adatok alapján a faj maximum kalapátmérővel számolt kalapterület x a faj talált termőtest darabszáma, CAIi= niπdi2/4) szorosan korrelál az azonos mérőnégyzetekből származó termőtestek összesített száraz tömegével. Ugyancsak kimutattam, hogy a Kalapterület Index részesedése a biomassza variancia (R2) magyarázatában lényegesen nagyobb mintha csak a darabszámot használnánk. Ezáltal a Kalapterület Index pontosabb becslését adja a föld feletti termőtestek biomasszájának, mint a termőtestek darabszáma egyedül. Ektomikorrhizás gombák ökológiai szempontú tanulmányozása: a felvételezési módszerek analízise. Kimutattuk, hogy annak ellenére, hogy az EM közösség összetételére nézve a termőtestes, illetve a mikorrhizás felvételezésen alapuló vizsgálatok eltérő eredményeket hoztak, mégis hasonló kapcsolatot detektáltak a mért környezeti változók (pl.: kísérleti manipulációk, szukcessziós változások, környezeti zavarások) és a gombaközösségek között. Az áttekintett tanulmányok (N=37) eredményeit analizálva ugyancsak pozitív összefüggést találtunk az EM gombaközösség fajgazdagsága és (i) a partnernövény kora, valamint (ii) a lehetséges partnernövény fajok száma között, az alkalmazott módszertől függetlenül. A metodikai változók közül, csak a talajminták számának (mikorrhizás vizsgálatok esetén), valamint a vizsgálat időtartamának (csak a termőtestes vizsgálatok esetén) volt szignifikáns pozitív hatása a fajgazdagságra. Kimutattuk, hogy az áttekintett tanulmányok 73%-a talált nagyobb fajgazdagságot, s több explicit fajnevet a termőtestes vizsgálat alapján, mint a gyökérvégek vizsgálatával. Levél- és makkeltávolítás hatása a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) magoncok mikorrhizáltsági fokára egy alföldi homoki tölgyes társulásban Kimutattuk, hogy a levél és a makkeltávolítás eltérő választ eredményezett a növények viselkedésében és a rövid és a hosszabb távú hatás is különbözött. A levéleltávolításnak rövid, illetve hosszabb távon sem volt hatása a magoncok növekedésére, túlélésére. Makkeltávolítás hatására csak rövid távon csökkent a magoncok növekedése, hosszabb távon nem volt kimutatható hatása a növekedésükre, azonban túlélésük 5 hónap elteltével szignifikánsan lecsökkent. Az ektomikorrhizáltsági kapcsolatrendszert vizsgálva megállapítottuk, hogy a levéleltávolítás hatására kezdetben lecsökken a vékony-gyökérzet mikorrhizáltsági foka, ősszel azonban már szignifikánsan magasabb mikorrhizáltsági szintet találtunk a levéleltávolítással kezelt magoncok gyökérzetén. A makkeltávolításnak a mikorrhizáltsági szintre rövid távon nem volt hatása, hosszabb távon pedig a levéleltávolítással megegyező hatást találtunk, megemelkedett a vékony-gyökérzet mikorrhizáltsági szintje. Az avar minőségének és mennyiségének hatása az őshonos fák magoncainak fejlődésére, gyökérzetük mikorrhizáltsági szintjére Kimutattuk, hogy az avar eltávolítás hatására a gyökérvégek mikorrhizáltsága nőtt, míg az akácavarral történő borítás hatására a mikorrhizáltság csökkent. Kezelésektől függetlenül szignifikáns pozitív összefüggést mutattunk ki a növények mért növekedési változói és a gyökérzetük mikorrhizáltsági szintje között. Ugyancsak kimutattuk, hogy az akácavaros és az eltávolított avaros parcellákban növő magoncok gyökérzete szignifikánsan rövidebb volt a kontrollhoz képest. A NEW METHOD TO ASSES MACROFUNGAL SPOROCARP BIOMASS We propose a simple, non-destructive, but still informative method to assess fungal sporocarp biomass. We have shown that the proposed index (CAIi= niπdi2/4) very strongly correlates with the measured total dry weight of the species obtained from the same plot. We have pointed out that the proportion of variation in biomass explained by the number of fruiting bodies (R2) was considerably smaller than the variation explained by the Cap Area Index, therefore 'Cap Area Index' offers a more accurate estimation of the epigeous fungal sporocarp biomass than the number of sporocarps alone. ECOLOGICAL STUDIES OF ECTOMYCORRHIZAL FUNGI: AN ANALYSIS OF SURVEY METHODS. Despite discrepancies in identifying species, we found that both survey methods based on sporocarps and root mycorrhiza revealed similar responses by the ectomycorrhizal fungal communities to experimental manipulations, successional changes and environmental disturbances. By analyzing the results of the reviewed studies (37), we have found a positive relationship existing between fungal species richness and (i) the host plant age and (ii) the number of putative host plant species, independently from the applied survey method. Of the methodological variables, only the number of soil samples (michorrhizal approach) and the duration of the study (sporocarp approach) exercised significant effects on the EM species richness, with species richness increasing with both of them. Our investigation also reflects that in 73% of the reviewed studies larger species richness was found by the fruiting body surveys than methods based on the sampling of the root tips. EFFECT OF DEFOLIATION AND ACORN DEPRIVATION ON OAK SEEDLINGS (Quercus robur L.) DEVELOPMENT AND EKTOMYCORRHIZAL INTERACTION - A FIELD STUDY. We have shown that different treatments on the conditions of seedlings resulted in deviations in the plant's behavior. Furthermore, the short- and long-term effects also differed. The defoliation had no effect on either seedlingsthe growth or survival of either seedlings in the short or long run. Acorn removal, in the short term, reduced seedling growth, but in the long run there were no detectable effects on seedlings growth, while survival was significantly decreased after 5 months. Examining the level of mycorrhization, we found that initially, due to leaf removal, thin root mycorrhization decreased, but in autumn, defoliated seedlings had significantly higher levels of mycorrhiza on their roots. We also revealed that, the acorn removal had no effects on the mycorrhizal level in the short run, whereas the long-term effect on the mycorrhizal level was similar to the effect of defoliation, the level of fine roots mycorrhiza increased. THE EFFECT OF LITTER QUALITY AND QUANTITY ON THE INTERACTION BETWEEN ECTOMZCORRHIZAL FUNGI AND NATIVE OAK TREE SEEDLINGS. We have pointed out that the mycorrhizal level of the root tips of seedlings was significantly lower in the locust tree litter plots, but increased in litter removal plots, when compared to control plots. Regardless of the treatments, we detected a significantly positive correlation between growth of seedlings and the mycorrhizal level of the root systems of plants. We have also found that roots of seedlings growing in the litter removal and locust tree litter plots were significantly shorter than those in the control plots.hu_HU
dc.format.extent80hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/172811
dc.language.isohuhu_HU
dc.language.isoenhu_HU
dc.subjectEktomikorrhizahu_HU
dc.subjectEctomycorrhizahu_HU
dc.subjectbiodiverzitáshu_HU
dc.subjectbiodiversityhu_HU
dc.subjectfelmérési módszerekhu_HU
dc.subjectsurvey methodologieshu_HU
dc.subjectgomba ökológiahu_HU
dc.subjectfungal ecologyhu_HU
dc.subjectavarmanipulációhu_HU
dc.subjectlitter manipulationhu_HU
dc.subjectkörnyezeti változókhu_HU
dc.subjectenvironmental factorshu_HU
dc.subject.sciencefieldTermészettudományokhu
dc.titleEktomikorrhizás kapcsolatok ökológiai vizsgálatai: módszerek, környezeti manipulációk, és invazív fajok hatásaihu_HU
dc.title.translatedEcological Studies of Ectomycorrhizal Relationship: Methodologies, Environmental Manipulations, and Effect of Invasive Specieshu_HU
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 4 (Összesen 4)
N/A
Név:
PhD-Toth_Beata-20130904.pdf
Méret:
10.26 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
PhD értekezés / PhD dissertation - Nem hozzáférhető
N/A
Név:
Tezisek-Toth_Beata.pdf
Méret:
469.78 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
PhD tézisek / PhD theses - Nem hozzáférhető
N/A
Név:
PhD-Toth_Beata-20130904-t.pdf
Méret:
10.25 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
PhD értekezés / PhD dissertation
N/A
Név:
Tezisek-Toth_Beata-t.pdf
Méret:
471.33 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
PhD tézisek / PhD theses