Az elmebetegség jogi megítélésének történeti fejlődése

Dátum
Szerzők
Gergely, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Célom, hogy munkám során összefoglaljam és bemutassam a kóros elmeállapotot, mint büntethetőséget kizáró okot. Mivel szakdolgozatom kiindulópontja a Kulcsi mészárlás volt, épp ezért már dolgozatom elején be szeretném mutatni ennek az esetnek a részleteit. Mindezek feltárása után a kóros elmeállapot fogalmát határozom meg. Ezt követően az ókori nézeteket szeretném ismertetni, majd dolgozatomat a középkori hiedelmek világával kívánom folytatni. Mindezek után sorra veszem a történelem során fennmaradt büntetőtörvénykönyvek rendelkezéseit a beszámíthatósággal kapcsolatban, kezdve az 1795- ös Büntető Kódex-tervezettel, az 1878. évi V. törvényen át egészen a ma hatályos 2012. évi C. törvényig. A kódexek után a kóros elmeállapot típusait veszem sorra, és végül az orvos- szakértők szerepéről is említést teszek.
Leírás
Kulcsszavak
elmebetegség jogi megítélése, elmebetegség, kóros elmeállapot
Forrás