Deviáns viselkedésformák a börtönben

Dátum
Szerzők
Palencsár, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom első részében megismerhettünk néhány jelentős szociológiai, pszichológiai és biológiai elméletet a devianciák és a deviáns viselkedésformák kialakulásáról. A továbbiakban megvizsgáltam ezeknek a devianciáknak az előfordulását Magyarországon, a KSH adatbázisában nyilvántartott adatok alapján, számszerű tényekkel alátámasztva. Ezekből az adatokból kiderült, hogy Magyarországon a legtöbb devianciában csökkenés figyelhető meg. Csökkenés mutatkozik az öngyilkosságok számában, a pszichiátrián kezelt beteg létszámában és az alkoholizmussal küzdők számában is. Csökkenő tendencia mutatkozik a bűncselekmények és a bűnelkövetők számában is, de érdekes módon a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak összlétszáma emelkedett. A rendelkezésre álló adatok alapján az is kiderült, hogy sajnálatos módon az utóbbi években nőtt a drogfogyasztók száma Azt megállapíthatjuk tehát, hogy országunkban a normaszegő attitűdök csökkenőben vannak. Dolgozatomban bemutattam a büntetés-végrehajtási szervezetet is, amiből megtudhattuk, hogy olyan problémával - túlzsúfoltság – küzdenek, ami hozzájárulhat a börtönben elkövetett devianciákhoz. Munkám fő témája a deviáns viselkedésformák megjelenése a börtönben. Bemutattam a leggyakrabban előforduló normaszegő attitűdöket a börtön falain belül. Megtudhattuk, hogy a leggyakoribb devianciák az önkárosítás, az öngyilkosság, a pszichés- és mentális betegségek, valamint a bűncselekmények elkövetése. Rávilágítottam, hogy mi áll általában ezen cselekmények elkövetésének a hátterében. Ezeket a BVOP kiadványai alapján számszerű tényekkel is alátámasztottam. Végül a 2013. évi CCXL. törvény és Budai István tanulmánya alapján megismerhettük, hogy milyen irányba tart a büntetés-végrehajtásban a közvetítői tevékenység és milyen hatása lehet az egyes, börtönbeli devianciákra. Véleményem szerint a börtönben megjelenő deviáns viselkedésformák soha nem fognak teljesen megszűnni, hiszen a depriváció, a totális intézmény zárt világa és a fogvatartotti populáció sokszínűsége hozzájárul, azok kialakulásához. A büntetés-végrehajtás reintegrációs tevékenységei, resztoratív technikái, köztük a mediáció nagyban hozzájárulhat a fogvatartottak normakövető magatartásának elősegítéséhez, devianciáik csökkentéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
deviáns viselkedés, büntetés-végrehajtási intézet
Forrás