Táblás játékok követése gépi látáson alapuló módszerek segítségével

Dátum
2007-01-31T12:39:26Z
Szerzők
Hodnics, István Márton
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatás/fejlesztés – amelynek keretében a dolgozat készült – fő célkitűzése olyan gépi látáson alapuló technikák kidolgozása, amelyek segítségével egy számítógépes rendszer igen magas szinten úgy tájékozódik egy emberi felhasználásra szánt környezetben, hogy ez az emberi felhasználót nem zavarja. A megfigyelésen kívül a rendszer beavatkozást is végezhet, amelyhez megfelelő robottechnikára van szükség, melynek jellege nyilvánvalóan a célfeladathoz idomul. A rendszer kialakítása során pszichológiai szempontból nagyon fontos szerepet kívánunk szánni a humán felhasználói tényezőnek, azaz a rendszert úgy kell kialakítani, hogy a gépi látás megbízhatóságát biztosító tényezők (például könnyen szeparálható színek használata, éles kontúrok, stb.), illetve a robottechnikai megoldások az emberi résztvevő számára a lehető legkevésbé legyenek zavaróak. A diplomamunka a fent felvázolt rendszer gépi látáson alapuló részére összpontosít. A fő cél az embert úgy visszahelyezni megszokott környezetébe, hogy közben a háttérben – láthatatlanul – rendelkezésre álljon napjaink számítógépes technológiája. A koncepció egy nagyon fontos eleme, hogy nem elég pusztán a gépi rendszer hatékonyságára tekintettel lenni, hanem ügyelni kell az emberi felhasználó rendszerrel szembeni toleranciájára is. Így nem válogathatunk össze, például csak aszerint színeket egy irodai alkalmazásnál, hogy a gépi rendszer minél könnyebben tudjon különbséget tenni az objektumok között, mert a felhasználó esetleg pszichikailag nem képes elviselni azt. Egy ilyen rendszer demonstrálásaként konkrét példaként bemutatjuk egy olyan robotsakkozó tervét, amely érzékeli az emberi játékos által megtett lépéseket, és egy robotkar segítségével megteszi a megfelelő válaszlépéseket.
Leírás
Kulcsszavak
képfeldolgozás, sakk, táblás játékok, mozgásdetektálás, figuradetektálás
Forrás