A görögkatolikus vallás kultúraközvetítő szerepe a hajdúdorogi lakosok életében

Dátum
2014-04-07T08:40:35Z
Szerzők
Mislovics, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Hajdúdorog a magyar ajkú nyelvterületeken, a Kárpát-medencében, de különösen a hajdúvárosok közül vallásával tűnt ki, és ezáltal sajátos kultúrtörténeti emlékeket hozott létre. Amíg a többi hajdúváros életét a református vallás és egyház alakította több évszázadon át, addig itt a görögkatolikusság volt a meghatározó. 1912. június 8-án X. Szent Pius pápa kiadta a Christifideles Graeci kezdetű apostoli bullát, és ezzel megalapította a magyar hívek számára a hajdúdorogi egyházmegyét. Egy darabja történelmünknek, egy emléke városunknak. Hajdúdorog Város Önkormányzata és a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség a kultúra közvetítésében sajátosan működik, hiszen minden összejövetele, rendezvénye minőségi, kulturális program. A látottakkal, hallottakkal mindenki olyan tartalommal gazdagodik, amely érzelmileg és szellemileg is a városlakók egyéniségét pozitívan befolyásolja, és a hajdúdorogi kötődést erősíti. A görögkatolikus vallás az, amely nem csupán a múltban, de a jelenben is meghatározza az itt élő emberek mindennapjait. A szülőföldhöz, a valláshoz való ragaszkodás mélyen beleívódott az itt élő lakosságba, generációról generációra öröklődve. A dolgozat emléket állít azoknak a hajdúdorogiaknak, akik önmagukat, egymást és egész életüket Krisztus Istennek ajánlották. A szakdolgozat az eddig megjelent kiadványok tanulmányozásával rövid áttekintést nyújt a Görögkatolikus Egyházról. A Hajdudorog Ujság cikkei nyomán (1911-1913) összefoglalja a hajdúdorogi mozgalom eseménytörténetét, eredményét, jelentőségét és összegzi a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának menetét, valamint a meglévő tanulmányok, iratok, visszaemlékezések alapján összefoglalja évekre (1914-2012) bontva azokat a hajdúdorogi tetteket, egyházi történéseket, törekvéseket, amelyek odáig vezettek, hogy Hajdúdorog elnyerhette a „Görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város” címet. A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának és az utána következő száz évnek a tiszteletére ünnepi programsorozatot állított össze a Centenáriumi Emlékbizottság. Az ország határain túlmutató, az egész világot érintő programsorozatból Hajdúdorog városa több rendezvény megszervezését vállalta. A dolgozat a sikeres rendezvények bemutatásával láthatóvá teszi a közös ünneplés jelentőségét, kultúraközvetítő szerepét, illetve a lakosság generációjára kiterjedő összetettségét. Bizonyosság született arról, hogy továbbra is küzdeni kell ahhoz, hogy szeretettel áthatott keresztény közösségben, keresztény értékek szerint éljen Hajdúdorog lakossága.
Leírás
Kulcsszavak
görögkatolikus, Hajdúdorog
Forrás