Környezettudatossági stratégia

Dátum
2011-11-11T09:57:21Z
Szerzők
Kiss, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban átfogó képet szeretnék adni a környezettudatos vállalatirányításról és annak megjelenéséről a gyakorlatban. Az elméleti részben elsősorban a fenntarthatóságot, a felelős magatartás koncepcióját, a gazdasági érdekek, az innováció, a szervezeti kultúra, a kommunikáció és a környezettudatosság kapcsolatát, az auditálást és főbb menedzsment rendszereket szeretném ismertetni.A szakirodalmak vizsgálatát követően dolgozatom esettanulmány részében azt kívánom bemutatni, hogy a Tigáz Zrt. a nemzetközi Eni csoport tagjaként milyen lépéseket tesz a fenntarthatóság érdekében, illetve hogyan vezeti be az integrált irányítási rendszert, melynek tanúsítási folyamata jelenleg zajlik. Elsősorban azt kívánom ismertetni, hogy a környezettudatosság hogyan jelenik meg a vállalati gyakorlatban. Dolgozatom célkitűzése, hogy megállapítsam, hogy a Tigáz Zrt. működése mennyire fenntartható és környezettudatos.
Leírás
Kulcsszavak
Környezettudatossági stratégia, fenntarthatóság
Forrás