Ethical attitudes by students Hallgatók etikai attitűdvizsgálata

Dátum
Szerzők
Barizsné Hadházi, Edit
Kiss, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
We can read about empirical researches in connection with ethical behavior or attitudes by business students only in few inland but much more foreign papers. These studies examine: which behaviors are ethical or unethical by students and how strictare students in evaluation of situations. This paper aims to explore the attitudes of business students at the University of Debrecen: what they-as future organizational leaders-think about morality of a work situation.
Hazai tanulmányokban még kevésszer, de nemzetközi forrásokban már gyakrabban találkozhatunk olyan empirikus kutatásokkal, amelyek üzleti területen tanuló hallgatókat mérnek fel etikus magatartásukat vagy attitűdjeiket vizsgálva. Ezen elemzések során többek között arra keresik a választ, hogy a leendő menedzserek milyen magatartásformákat ítélnek etikusnak vagy éppen etikátlannak, s mennyire szigorúak az egyes szituációk értékelése során. Jelen tanulmányunkban célul tűzzük ki, hogy a Debreceni Egyetem gazdasági területein tanuló hallgatók körében végezzünk e tekintetben felmérést
Kulcsszavak
Forrás