Hajdúhadház hulladékgazdálkodási és települési szennyvíz-kezelési politikája az EU és hazánk környezetpolitikáját figyelembe véve

Dátum
2014-04-07T09:59:14Z
Szerzők
Galambos, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája Hajdúhadház hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési politikája, melyet az Európai Unió és Magyarország környezetvédelmi szabályozása szerint tekintek át.A szakdolgozat megírása során arra kerestem választ, hogy az EU a hulladékgazdálkodás és a települési szennyvízkezelés szabályozására milyen feladatokat tűzött ki a tagállamok számára és ennek megvalósítása révén milyen eredmények születtek Magyarországon és Hajdúhadházon.A dolgozatomban kifejtem a környezetvédelmi szabályozás szükségességét, ezután bemutatom az EU környezetpolitikáját és Magyarország környezetvédelmi szabályozását. A 4. fejezetben említést teszek az önkormányzatok szerepéről az EU-ban, majd áttekintem a települési önkormányzatok környezeti feladatait. Az 5. fejezetben lakóhelyem, Hajdúhadház Város Önkormányzatának hulladékgazdálkodási és háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatási feladatairól írok.
Leírás
Kulcsszavak
környezeti politika, környezeti szabályozás
Forrás