Az SAP beveztésének tapasztalatai a hallgatói önértékelésen keresztül

Dátum
Szerzők
Bodnár, Zita Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az SAP bevezetésének tapasztalatait foglalom össze a hallgatói önértékelésen keresztül. A hallgatók megbecsülték vizsgaeredményeiket a teszt megírása előtt és után, s ezekből az adatokból vontam le különböző következtetéseke.
Leírás
Kulcsszavak
SAP, önértékelés
Forrás