Egészségügyi reformok, hatásuk a progresszív egészségügyi szolgáltatókra

Dátum
2014-06-03T20:55:13Z
Szerzők
Oláh, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az egészségügy helyzete, reformjai mára a politika és a társadalom alapkérdésévé váltak. Az elöregedő népesség, a robbanásszerű technológiai fejlődés és a finanszírozás formái egyaránt változásokat sürgetnek. A dolgozat központi témája az egészségügyi reformok. A rendszert érintő változások bemutatása előtt érdemes röviden áttekinteni Magyarország egészségügyi történetét a kezdetektől napjainkig. A helyzetkép megismerése segít megérteni rendszerünk sajátosságait és a lezajlott eseményeket. A történeti előzmények jól szemléltetik, hogy a szerkezet átalakítása, javítása az állam vezetősége számára állandó feladatául szolgál. Egy folyamatosan változó környezetben jogszabály alkotási turbulencia alakul ki, mivel az egészségpolitika alapvető céljainak való megfelelősség fontos kritérium. A szabályozási rész ezen történései is megemlítésre kerülnek az értekezésben. A XXI. századra bebizonyosodott, hogy még a tehetősebb országok sem képesek teljes körűen biztosítani a társadalmi igényeket a korszerű egészségügyi ellátás kapcsán.Ennek szemléltetésére napjaink legjelentősebb eseményét, az Amerikai Egyesült Államokban bekövetkezettváltozásokat hoztam például.Reformjuk jól mutatja, hogy a megvalósítást számos politikai és társadalmi vita kíséri. Ezt követően a fő témába belevágva, a magyar egészségügy közelmúltjában megtörtént reformok fontosabb aspektusának ismertetésére törekedtem Dr. Sinkó Eszter szempontrendszerét alapul véve. Először a Molnár Lajos féle 2006-tól tett intézkedések hatásait, majd a 2010-től kormányra lépett párt által megtett lépéseket mutatom be.A dimenziók jól tükrözik, hogy a hozott rendelkezések milyen sokrétűen hatnak az egész rendszer működésére és ezáltal társadalmunkra, gazdaságunkra. Az utolsó részben a Semmelweis Egyetemen, mint az ország legnagyobb egészségügyi szolgáltatóján keresztül ismertetem a megvalósult reformok azon lépéseit, amelyek leginkább hatással voltak az Egyetem működésére. Előzetesen kitérek a főbb eseményekre az intézmény életében. Megítélésem szerint szakdolgozatom témaköre aktuális. Az elmúlt években több belpolitikai vita tárgyát képezte az egészségügy megreformálására irányuló kormányzati lépések sokasága.
Leírás
Kulcsszavak
egészségügyi reformok, progresszív szolgáltatók
Forrás