A Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág helyzetének természetvédelmi szempontú elemzése, különös tekintettel a nádas élőhelyekre

Dátum
2011-05-26T12:03:02Z
Szerzők
Tóth, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág /rövidítve RSD/ egy elfeledett, de annál szebb vízfolyása hazánknak. A téma aktualitását adja, hogy a területen folyamatban van egy 30-40 milliárd Ft összértékű, komplex vízminőség és vízgazdálkodás javító beruházás. Ez jórészt EU forrásokból valósul meg a tervek szerint 2013-ra. Az RSD – Projekt várhatóan nagy változásokat fog okozni a térségben. Többek között az itt kialakult természeti értékekre is nagy hatással lesz: főleg az elmúlt egy évszázadban létrejött úszólápos területekre. Dolgozatomban egy átfogó képet adok a Duna-ágról: elsősorban földrajzi, történeti, természetvédelmi szempontból.
Leírás
Kulcsszavak
természetvédelem, vízminőség, eutrofizáció, nád, nádgazdálkodás, Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág
Forrás