A férfiak és a nők helyzete a munkaerőpiacon

Dátum
Szerzők
Orosz, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájának a férfiak és nők helyzete a munkaerőpiacon című témát választottam.Nőként nagyon fontosnak tartom, hogy tisztában legyek azzal, hogy milyen előnyökkel vagy esetleges hátrányokkal indulhatok majd a „nagybetűs életben”. Úgy gondolom, hogy napjainkban igen fontos és aktuális témák közé sorolhatjuk Magyarországon a munkavállalást, amely az idő folyamán rengeteg változáson ment át. De vajon mennyire változott meg a nők helyzete a férfiakéhoz képest? Mennyire van jelen napjainkban a férfiak és nők megkülönböztetése? Mennyire befolyásolja a nőket a gyermekvállalás a karrierjük építésében? Alapvető célom, hogy pontos és átfogó képet kaphassak a férfiak és nők mai munkaerő piaci helyzetéről. Szeretném megvizsgálni, hogy miben élveznek előnyt a nők az életük és a munkájuk során, majd azt is kutatom, hogy miben van esetleg hátrányos helyzetük. Hasonló módszerekkel elemzem a férfiak előnyeit és hátrányait is.
Leírás
Kulcsszavak
munkaerőpiac, nők, esélyegyenlőség
Forrás