Németország ágazaton belüli kereskedelmének vizsgálata magyar, francia és horvát viszonylatban

Dátum
2013-11-07T15:01:31Z
Szerzők
Péter, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám témájának a Németország és Magyarország közti ágazaton belüli kereskedelem vizsgálatát választottam. Szeretném bemutatni, hogyan alakultak húsz év alatt (1991 és 2012 között) az iparágon belüli kereskedelem mutatói. Azzal, hogy megvizsgálom a német-francia és német-horvát kapcsolatot is, úgy gondolom, hogy még jobban kirajzolódik Magyarország szerepe a német gazdaságban. Magyarország mellett Franciaországra és Horvátországra azért esett a választásom, mert így adott egy olyan ország, amelyik Németországgal együtt lett az Európai Unió tagja; egy, amelyik majd’ 50 évvel később, az Unió legnagyobb bővítésekor társult; és egy, amelyik csupán pár hónapja tartozik a közösséghez. Szeretném megvizsgálni, hogy a csatlakozás időpontja Magyarország számára jelent-e kiemelkedő eredményt a másik két országhoz képest. Mivel ahhoz, hogy teljes képet alkothassunk, szükség van egy elméleti háttérre, így a dolgozatom első fejezetében ezt tekintem át röviden. Szó lesz a nemzetközi kereskedelemről, a legfontosabb kereskedelemelméletekről, az ágazaton belüli kereskedelem fajtáiról és a mérési módszerekről. Ezt követően bemutatom az országok kereskedelmi kapcsolatának alakulását a 20. század második felétől a vizsgált ország-párok esetén. Milyen folyamatok zajlottak le ezen időszak alatt, melyek visszatükröződnek a kereskedelem alakulásában. A harmadik fejezetben rátérek az empirikus adatok vizsgálatára. A saját számításaimat felhasználva mutatom be ábrák segítségével az ágazatok kereskedelmét. A kutatásom fő iránya az alább feltett kérdések megválaszolására irányul, melyeket a dolgozat zárásaként válaszolok meg: o Miként alakult Németország és Magyarország között a kereskedelem volumene és ezzel párhuzamosan hogyan alakult az ágazaton belüli kereskedelem aránya? o Melyik termékcsoport a leginkább meghatározó az iparágon belüli kereskedelem tekintetében a német-magyar vonatkozásban? o Milyen tendencia mutatkozik az elmúlt két évben és ezek alapján mi várható a jövőben a német-magyar viszonylatban? o Franciaország és Németország kereskedelmi kapcsolata hol mutat hasonlóságokat és jelentős különbségeket a német-magyar viszonyhoz képest? o Horvátország, mint az Európai Unió legújabb tagállama milyen mértékű ágazaton belüli kereskedelmet bonyolít a németekkel és ez hogyan alakul a magyar adatokhoz képest?
Leírás
Kulcsszavak
ágazaton belüli kereskedelem, Németország
Forrás