A Hajdú-Bihar megyei szak- és felnőttképzési intézmények külső kommunikációjának bemutatása Debrecen és Berettyóújfalu intézményei által

Dátum
Szerzők
Biró, Edit Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban Hajdú-Bihar megye szak- és felnőttképzési intézményeit mutatom be az intézmények külső kommunikációja által. Dolgozatom célja, hogy be-mutassam az intézmények által meghatározott célcsoportokat, valamint azokat a külső kommunikációs módszereket és eszközöket, amelyekkel az intézmények igyekeznek bevonzani képzéseikre a résztvevőiket, ezáltal elősegítve a kvalifikált munkaerő megtartását a megyében. Kutatásomat négy debreceni és négy berettyóújfalui szak- és felnőttképző intézménnyel készített strukturált interjú alapján folytattam le. Az interjúk alapján kapott eredményeket az intézmények működési formája szerint három csoportra osztva értékeltem ki: állami fenntartású, profitorientált és civil szervezetekre bontva. A kapott eredmények tükrében az tapasztalható, hogy Hajdú-Bihar megye szak- és felnőttképző intézményei a külső kommunikációs tevékenységüket és képzési palettájukat tekintve rendkívül változatosak. Képzéseiket mind a munkaerő-piaci, mind a meghatározott célcsoportok igényei szerint igyekeznek megszervezni. Ennek érdekében külső kommunikációs tevékenységüket is a célcsoport és a térség sajátosságait figyelembe véve választják és alkalmazzák. Az intézmények folyamatos külső kommunikációjuk által nemcsak a képzések résztvevőszámát igyekeznek növelni, hanem figyelmet fordítanak arra is, hogy az általuk végzett tevékenységek eredményeit is nyilvánosságra hozzák.
Leírás
Kulcsszavak
szakképzés, felnőttképzés, külső kommunikáció, Hajdú-Bihar megye
Forrás