Talajtulajdonságok vizsgálata fásított, gyep és szántóföldi hasznosítású szikes talajok feltalajában

Dátum
Szerzők
Krusóczki, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a különböző gazdasági hasznosítás alatt álló szikes talajok feltalajának vizsgálata, illetve ezek egymással történő összehasonlítása. Két mintavételi helyszín segítségével igyekszem bemutatni, hogy miként módosulhat a szikes talajú szántók vagy gyepterületek szerves széntartalma fásítás következében a felső talajrétegben. Dolgozatom első részében röviden szeretném bemutatni a szikes területek kialakulását, típusait, valamint ezeken a talajokon folytatott fásítások történeti áttekintését. Ezt követően a második részben a dolgozatom vizsgálati módszereire térek át. Elsőként a talajmintavételi helyszíneket mutatom be, majd a vizsgálat során alkalmazott terepi mintavételi és laboratóriumi módszereket. Dolgozatom utolsó részében a kapott laboratóriumi eredmények kiértékelésével választ keresek dolgozatom kérdéseire, nevezetesen, hogy miként módosul a szikes talajú szántóföldek, gyepterületek feltalajában lévő szerves széntartalom a fásítást követően.
Leírás
Kulcsszavak
szikesek, fásítás, talajvizsgálat
Forrás