Béla Pukánszky researcher and artist TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET EGYÜTTES JELENLÉTE PUKÁNSZKY BÉLA PROFESSZOR ÉLETPÁLYÁJÁN

Fájlok
Dátum
Szerzők
Molnár-Tamus, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Absztrakt
Leírás
In the first phase of the history of the Faculty of Humanities, University of Debrecen, several lecturers were in close connection with arts. This study intends to introduce primarily the musical significance of Professor Béla Pukánszky from Pozsony. In the course of the research, I attempted to read and process the surviving documents of the personal legacy along with the critiques, reviews and jubilee studies written by contemporary scholars and colleagues. In Béla Pukánszky’s case, I relied on the documents preserved in the Manuscript Archive at the University of Debrecen (minutes, concert invitations, handwritten and typed music history performances), and especially on his wife’s correspondence. As a result, I report on Béla Pukánszky’s art-related scholarly and educational pursuits as writer and lecturer, and demonstrate the proactive role he undertook in the artistic life of Debrecen, Budapest, and the whole of Hungary. Thus, my work contributes to the previous research results on the important activities of the faculty’s and the town’s nationally outstanding intellectual circles in the fields of cultural history, cultural education and art patronage.
A debreceni egyetem bölcsészettudományi kara történetének első korszakában több oktató is szoros kapcsolatban állt a művészetekkel. Ez a tanulmány elsősorban a pozsonyi kötődésű Pukánszky Béla professzor zenei jelentőségét kívánja bemutatni. A kutatás során próbáltam a személyes hagyatékok fennmaradt iratait, illetve a kortárs tudóstársak, kollégák által írt kritikákat, recenziókat és jubileumi tanulmányokat elolvasni és feldolgozni. Pukánszky Béla esetében a Debreceni Egyetem Kézirattárában fennmaradt dokumentumokra (jegyzőkönyvek, hangverseny-meghívók, kézírásos és gépelt szövegű zenetörténeti előadások), azon belül is elsősorban felesége levelezésére támaszkodtam. Ezek eredményeként beszámolok Pukánszky Béla művészetekkel foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő írói, illetve előadói tevékenységéről, hogy milyen aktív szerepet vállalt Debrecen és Budapest, tulajdonképpen egész Magyarország művészeti közéletében. Kutatásom eredménye így a debreceni egyetemi bölcsészkar, valamint a város országos szinten is kiemelkedő értelmiségi köreinek jelentős művelődéstörténeti, kulturális ismeretterjesztési és művészetpártolói ténykedésének eddigi eredményeit gazdagítja.
Kulcsszavak
University History University of Debrecen Béla Pukánszky history of music scholarly studies educational lectures, egyetemtörténet Debreceni Egyetem Pukánszky Béla zeneművészet- és történet tudományos írások ismeretterjesztő előadások
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények