A Kunferr Acélszerkezeti Kft. elemzése

Dátum
Szerzők
Veres, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom fő témája a Kunferr Acélszerkezeti Kft. pénzügyi elemzése. Az elméleti részben ismertetem a vállalat történetét, valamint tevékenységét, illetve kitérek a 2008-as hitelválság elméleti hátterére is. A tárgyalást a társaság beszámolójának, és a vagyoni helyzetének vizsgálatával kezdem. Ezt követi a pénzügyi elemzés, melyet négy témakörre osztva mutatók segítségével fejtek ki. Elsőként a likviditást tanulmányozom, majd azt a tőkeáttétel, a jövedelmezőség és a hatékonyság elemzése követi. A fejezet végén röviden kitérek a vállalat foglalkoztatottságára is, mely a vizsgálat során fontos szerepet játszik. Zárásként összegzem az elemzés eredményeit, és ehhez kapcsolódóan kifejtem a válság vállalatra gyakorolt hatásait. A konklúzió megfogalmazása során szót ejtek a vállalat stratégiájáról is, valamint egy iparág specifikus probléma azonosítására is sor kerül. A dolgozat célja, hogy valós képet kapjunk a vállalat pénzügyi helyzetéről, mindamellett, hogy a gazdasági krízis hatásait is bevonjuk az elemzésbe.
Leírás
Kulcsszavak
pénzügy, elemzés, mutatók, számvitel, válság
Forrás