Váncsod társadalmának változásai 1848 – 1914 között

Dátum
Szerzők
Vadász, Márton
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy bihari falu, Váncsod társadalmának változásait mutatom be 1848 - 1914 között. A településen nagy számban élő egykori kisnemesek mentalitásának változása és a paraszti polgárosodásra gyakorolt hatásuk adja a vizsgált téma gerincét, de ezek mellett kitérek a faluban élő zsidóság szerepváltozásaira, és a Váncsodon egykor élt román kisebbség asszimilációs folyamataira is.
Leírás
Kulcsszavak
Bihar, Váncsod, társadalom, kisnemesség, együttélés, paraszti polgárosodás
Forrás