Társas predikció hierarchikus kapcsolatokban a szociális intelligencia tükrében

Dátum
Szerzők
Tornai, Attila Mihály
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vizsgálatomban arra kerestem választ, hogy az emberek szerint a hierarchikus társas kapcsolatrendszerek különböző szintjein lévők személyek, bizonyos frusztrációs helyzetekben a státuszukból kifolyólag eltérő reakciókat adnak-e? A válaszok elemzése arra enged következtetni, hogy a válaszadók úgy gondolják a különböző státuszú emberek – a helyzetükből adódóan, esetleg képességeik, attitűdjeik, vagy személyiségjellemzőik különbsége okán – a fent említett helyzetekben eltérő válaszokkal reagálnak. Annak alátámasztása azonban nem sikerült egyértelműen, hogy a magasabb státuszú személy vélt válaszreakcióit vagy a hierarchia alacsonyabb fokán állóét tartják-e inkább a szociálisan intelligens, elvárt válaszokhoz közelebb állónak.
Leírás
Kulcsszavak
szociális intelligencia, frusztráció-agresszió, tudatelmélet, predikció, szerep, státusz
Forrás