A magyar katolikus egyház üldözése a második világháború után

Dátum
Szerzők
Nagy, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja, hogy átfogó képet adjon az olvasónak a kommunizmus erőszakos fellépéseiről a katolikus egyházzal szemben. Dolgozatom első részében rávilágítok, hogy mely eszme hatja át a második világháború utáni Magyarországot. A kommunizmus bemutatása során tisztázom, hogy hogyan vélekedtek az ideológia megalkotói, illetve követői a vallással kapcsolatban. Forrásaim alapján ismertetem a pártállam ellenőrző szerveit, melyek segítségével a kommunista hatalom igyekezett mindent és mindenkit a markában tartani. Továbbá bemutatom az úgynevezett kirakatpereket, melyek a kommunista kormány „fegyvertárának” legfontosabb eszköze volt az egyházzal szemben. Elemzem a perek sajátosságait, jellemzőit és hatásait, nem csak az egyházra, de a társadalomra nézve is. Ismertetek híres vértanúkat, illetve hősöket is, akik túlélték a meghurcoltatásokat. Végül kitérek az enyhülés időszakára és összegzem a katolikus papok áldozatainak számát.
Leírás
Kulcsszavak
Egyház, kommunizmus
Forrás