Az IKT eszközök jelentősége és felhasználása a fejlesztő pedagógiai folyamatokban, különös tekintettel a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskolára

Dátum
Szerzők
Kovács - Bányai, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola hagyományos szervezettségű és logopédiai osztályain keresztül mutatom be az IKT használatot. Különös tekintettel voltam a fejlesztő pedagógiai folyamatokra e téren. Összehasonlítottam a különböző osztálytípusok technológiai eszközhasználatát. Kitértem a különböző pedagógus-korcsoportok IKT használatára is az intézményünkön belül. Mindezt szakirodalmak és kutatások feldolgozásával egészítettem ki. Foglalkoztam a gyermekek és a családok IKT használatával. Képet alkottam az IKT jelentőségéről az oktatás területén, valamint a pedagógusok és az IKT kapcsolatáról is szóltam. Vázoltam az IKT fejlesztő pedagógiai hasznát, általában véve.
Leírás
Kulcsszavak
IKT, fejlesztés, oktatás, pedagógia
Forrás