Online facilities for German language learning Online lehetőségek német nyelvtanuláshoz

Dátum
Szerzők
Busi, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Our fast-moving, globalised society is trying to use the achievements of scientific and technological developments in all fields of life in order to make people’s lives easier and provide them with more flexibility. This is why e-learning has also entered the teaching-learning process, foreign language teaching included. By using this method, students can manage their own time or even save money (no travelling costs, fixed times). The teacher’s presence is not absolutelynecessary as students can check the exercises and tasks performed through the internet. This is the ideal method for lifelong learning. The seminar called ’Online facilities in German language learning’ started at Bethlen István College for Advanced Studies is aimed at improving the efficiency of language learning and making it more enjoyable for students. A summary of the teaching and research work related to the seminar is given below.
A felgyorsult globalizált világ minden területen igyekszik felhasználni a tudomány és technikai fejlődés vívmányait, hogy azzal könnyebbé, szabadabbá tegye az ember életét. Így vonult be az elearning is a tanulás-tanítás folyamatába, azon belül a nyelvtanítás megkönnyítésére is. Lehetővé teszi, hogy a tanuló maga ossza be idejét, ezzel anyagi megtakarítást is realizál (útiköltség, kötött időpont). Nem feltétlenül szükséges a tanár jelenléte, az interneten a megoldott feladatok önállóan ellenőrizhetők. Ideális módszer az élethosszig tartó tanuláshoz. A Bethlen István Szakkollégium keretein belül indított „Online lehetőségek német nyelvtanuláshoz” című szeminárium a nyelvtanulás hatékonyságának javításához, élvezetesebbé tételéhez kívánt segítséget nyújtani a hallgatóknak. A szemináriumhoz fűződő oktatási-kutatási munkát az alábbiakban foglalom össze.
Kulcsszavak
e-learning, lifelong learning, e-learning methods, online language learning tools, useful websites, e-learning, élethosszig tartó tanulás, e-tanulási módok, online nyelvtanulási eszközök, hasznos weboldalak
Forrás
Gyűjtemények