Proszociális és agresszív közlekedés a mentalizáció tükrében

Dátum
Szerzők
Varró, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A 21. században mindennapjaink részévé vált a járművel való közlekedés, így mindannyiunknak van valamilyen kapcsolódási pontja hozzá, ezért is lehet érdekes megvizsgálni, hogy hogyan közlekedünk. Jelen kutatásomban kifejezetten a gépjárművezetők viselkedését vizsgálom aszerint, hogy hogyan jelenik meg esetükben az utakon a proszociális és az agresszív viselkedés. Ezek mellett a dolgozatom célja továbbá, hogy a közlekedési viselkedés vonatkozásában feltérképezzem az idáig keveset kutatott, személyekre jellemző mentalizációs igényt. Végül pedig a járművezetéshez fűződő attitűdöket is górcső alá vettem, hogy megállapíthassam, vajon hatással van-e az utakon megjelenő viselkedésre a vezetés szeretete. Vizsgálatomban az alapvető demográfiai mutatókkal kezdve, majd komplexebb összefüggéseket vizsgálva jutottam korábbi szakirodalmakat alátámasztó, valamint új nézőpontot felvillantó eredményekhez.
Leírás
Kulcsszavak
közlekedéspszichológia, proszociális viselkedés, agresszív viselkedés, mentalizációs igény, attitűd
Forrás