Pedagógusi kompetenciák és attitűdök a koragyermekkorban

Dátum
Szerzők
Szakács, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom célja az volt, hogy felmérjem, milyen elvárásaik vannak gyermekük óvodapedagógusaival szemben a szülőknek. A szakdolgozatom elkészítése során többek között azt vizsgáltam, hogy mennyire fontos a szülők számára az óvodapedagógus belső és külső tulajdonsága, nevelési módszerei, egyben a gyermekekkel és a szülőkkel való kapcsolata. A dolgozatomban bemutattam a nevelési stílusokat, módszereket, alapelveket és az óvodapedagógus személyét, feladatait, képességeit. Úgy gondolom, hogy egy óvodapedagógusnak nagyon sokrétű személyiség vonásokkal, képességekkel kell rendelkeznie, ahhoz, hogy a társadalmi elvárásoknak megfeleljen.
Leírás
Kulcsszavak
kompetencia, nevelési attitűdök, óvodai nevelés
Forrás