A felnőttkori kötődés és szoptatás kapcsolata

Dátum
Szerzők
Tereczky-Baksza, Titanilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Bár a szoptatás mindenki számára előnyös, a nyugati kultúrákban ennek ellenére sajnos mégsem sikerült áttörést elérni a kizárólagos szoptatás időtartamának növelésében. Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy az anya felnőttkori kötődése milyen hatással van a szoptatásra, azt feltételezve, hogy az anyák gyermekkori élményei és a jelen párkapcsolatban észlelt gondoskodás, pozitív hatással van a szoptatás sikerességére. Mivel a felnőttkori kötődés célszemélyenként eltérő lehet, kutatásomban a különböző kötődési személyeket külön- külön vizsgáltam az ECR-RS kérdőív magyar adaptációjával. A vizsgálatban 220 nő vett részt,túlnyomó részt 18 és 36 év közötti (81,1%), házasságban él (90,5%) és több mint a fele rendelkezik egyetemi vagy posztgraduális képzéssel (68,8%). Elsőként azt vizsgáltam, hogy a szoptatás megkezdését befolyásolja-e az anya felnőttkori kötődése, és azt találtam, hogy a vizsgált célszemélyek közül (anya, apa, párkapcsolat) a párkapcsolati elkerülés esetén mutatható ki szignifikáns kapcsolat (B = -0,761; p = 0,012), tehát azok az anyák, aki a párkapcsolatban megélik a kötődés három fő funkcióját: biztonságkeresés, közelség és biztonságos bázis, nagyobb valószínűséggel szoptatnak. A vizsgálati mintán nem mutatható ki összefüggés a különböző kötődési mintázatok és a szoptatás időtartama között valamint, a szoptatás és a szülői kötődés között sem.A felnőttként mért anyai kötődést nem befolyásolja, hogy gyermekkorában szoptatták-e az egyént. Azok az anyák, akiket szoptatott az édesanyja nem kezdenek el nagyobb arányban szoptatni, és a szoptatási időtartamot sem jelzi előre, hogy mennyi ideig szoptatta az édesanyja. Továbbá a vizsgált mintán nincsen összefüggés a biztonságos kötődés és a nagyobb arányú támaszkeresés között, valamint a szülés közbeni beavatkozások és a felnőttkori párkapcsolati kötődés között sem. Következtetésként elmondható, hogy a felnőttkori kötődési kapcsolatok közül a párkapcsolatnak lehet szerepe a szoptatás sikerességében. Azonban ennek igazolásához további vizsgálatok szükségesek.
Leírás
Kulcsszavak
szoptatás, kötődés, elkerülés, szorongás, ECR-RS
Forrás