Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeinek versenyképességi vizsgálata

Dátum
2011-11-23T09:46:44Z
Szerzők
Tóth, András Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeinek versenyképességi vizsgálata a piramis-modell alapján. Az európai kohézió elősegítéséhez, az egységes Európa megteremtéséhez az egyik legfontosabb eszköz a régiók versenyképességének javítása lehet, melynek segítségével csökkenthetőek a területek közötti különbségek. A területfejlesztés feladata tehát tulajdonképpen az adott régió versenyképességének javítása kell, hogy legyen. Dolgozatomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeinek versenyképességét elemeztem, elkészítettem a megyei kistérségek versenyképességi rangsorát. A vizsgálatom során a piramis-modell logikai felépítését követtem. A piramis-modell a versenyképességet három összetevő együtteseként határozza meg, ezek az alapkategóriák, alaptényezők, sikerességi faktorok. A kistérségek versenyképességi rangsorának kialakításakor összesen 58 indikátort használtam, az adatok kizárólag szekunder forrásból származnak, 90%-ban a TeIR (Térségi Információs Rendszer) felhasználásával. Az indikátorok értékeit standardizáltam, majd súlyoztam. A kapott értékeket a három kategória szerint összegeztem, majd kategóriánként elkészítettem a kistérségek rangsorait, illetve az összesített rangsort.Mivel a sorrend kategóriánként némileg különbözött, ezért elkészítettem a versenyképesség összetevőinek kétdimenziós ábrázolását. Ezzel a vizsgálattal arra voltam kíváncsi, hogy a kistérségek a megvalósult versenyképességet tekintve a jövőben változtathatnak-e pozíciójukon.
Leírás
Kulcsszavak
versenyképesség, területfejlesztés
Forrás